سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
09/21/2017 - پنجشنبه 30 شهريور 1396
جستجو
تکريم ارباب رجوع به عنوان يک فرهنگ سازماني، وظيفه اي همگاني است

تکريم ارباب رجوع به عنوان يک فرهنگ سازماني، وظيفه اي همگاني است

 معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران در جلسه مشترک مديران کل ستادي و معاونان و مديران منابع انساني مناطق، سازمانها و شرکتها، وظيفه ستاد تکريم ارباب رجوع را تسهيل گري، پشتيباني و راهنمايي عنوان نمود.

به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران، سيد جعفر تشکري هاشمي در جلسه معاونان و مديران منابع  انساني مناطق، سازمانها و شرکت ها گفت: اهميت فراوان موضوع تکريم ارباب رجوع  را در مباني ديني  و روايات معصومين (ع) ملاحظه ميکنيم و همه معتقديم که احترام، راهنمايي و پيگيري درخواستهاي مراجعان و شهروندان در نهاد مردمي شهرداري تهران يک فرهنگ ارزشمند است.
تشکري هاشمي از تلاشها و زحمات انجام شده توسط ستاد مرکزي طرح تکريم ارباب رجوع شهرداري تهران تقدير نمود و وظيفه اين ستاد را تسهيل گري، مطالبه، پشتيباني، ارشاد و هدايت تمامي واحد هاي سازماني در اين راستا دانست و گفت: تصور اينکه تحقق امر مهم تکريم را فقط در اين ستاد جستجو کنيم و ديگران وظيفه اي ندارند نادرست و اشتباه است، بنا براين اموزش و فرهنگ سازي براي نهادينه  شدن احترام به مراجعان و فرهنگ پاسخگويي در مجموعه شهرداري تهران ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وي بررسي دوباره شاخص هاي ارزيابي تکريم ارباب رجوع در مناطق، سازمانها و شرکت ها و شناسايي مصاديق جديد اجرايي اين طرح را مورد تاکيد قرارداد و افزود:روش و شيوه ارزيابي را نيز مورد دقت قرارداده و بر کيفي بودن و تاثيرگذاري بيشتر آن نظارت مي کنيم.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران از معاونين و مديران منابع انساني مناطق، سازمانها و شرکت ها خواست جلسات اجرايي طرح تکريم ارباب رجوع را با محوريت شهرداران و مديران عامل به صورت مستمربرگزار نموده و زمينه هاي توجه بيشتر مديران و کارکنان به اين موضوع را فراهم کنند.
در ادامه محمد ابراهيم تولايي دبير ستاد طرح تکريم ارباب رجوع شهرداري تهران گزارش کاملي از فعاليتها، اقدامات و تلاشهاي انجام شده از ابتداي تشکيل اين ستاد تا کنون و آخرين ارزيابي اجراي اين طرح در مناطق، سازمانها و شرکت ها ارائه نمود.
شايان ذکر است در اين جلسه که دبيران طرح تکريم ارباب رجوع مناطق، سازمان ها و شرکت ها نيز حضور داشتند، برخي از آنها نظرات و پيشنهاد هاي خود را ارئه نمودند.

 


تعداد مشاهده: 259
1395/7/26
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: