سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397
جستجو
ارتقاي جايگاه ستادهاي تکريم ارباب رجوع

 ارتقاي جايگاه ستادهاي تکريم ارباب رجوع

معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران در بازديد از ستاد مرکزي تکريم ارباب رجوع، مهمترين رسالت مديريت شهري را تکريم معرفي کرد.

به گزارش روابط عمومي ستاد تکریم ارباب رجوع  شهرداري تهران، سيد جعفر تشکري هاشمي با حضور در محل ستاد تکريم ارباب رجوع شهرداري تهران گفت: نهادينه شدن استانداردهاي تکريم، هدف نهايي ستادهاي تکريم ارباب رجوع است و فراگير شدن فرهنگ تکريم در تغيير نگاه شهروندان به نهاد بلديه بسيار موثر مي باشد.
 معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران اصل مهم هميشه حق با مشتري است را يادآور شد و افزود: رهبر معظم انقلاب اهميت موضوع تکريم ارباب رجوع را با بيان اين بيت صائب تبريزي -(( چون وا نميکني گرهي، خود گره مشو   ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نيست)) تاکيد فرمودند،- گفت: مهمترين رسالت مديريت شهري، تکريم شهروندان است که در اين مسير تمامي کارکنان با نگاهي اخلاقي و جهادي، احترام به شهروندان را وظيفه خود مي دانند.
وي همچنين با مهم خواندن جايگاه ستاد مرکزي تکريم ارباب رجوع شهرداري تهران از مديران شهرداري تهران خواست جلسات و مصوبات اين ستادها در مناطق، سازمانها و شرکت ها را بسيار جدي دنبال نموده و براي نهادينه شدن فرهنگ تکريم در مجموعه خود، پيشگام باشند. تشکري هاشمي معرفي هر چه بيشتر مصاديق عيني و موضوعات تکريم شهروندان را خواستار شد و دقت در انتخاب مسوولان دفاتر مديران را يکي از مصاديق مهم تکريم معرفي کرد.
در اين بازديد تولايي، دبير ستاد تکريم ارباب رجوع شهرداري تهران، گزارش کاملي از شکل گيري ستاد تکريم ارباب رجوع در شهرداري تهران ارائه کرد و تدوين منشور اخلاقي کارکنان، ابلاغ دستورالعمل ارزيابي تکريم، بازديدهاي ميداني هر چهار ماه، راه اندازي واحدهاي اطلاع رساني در ورودي ساختمانها و اجراي دوره هاي آموزشي را از جمله فعاليت هاي اين ستاد معرفي کرد. وي همچنين اصل جايگاه و اعتبار سازماني، عدم وجود ضمانت اجرايي و باور و اعتقاد مديران و کارکنان را جزء چالش هاي پيش روي اين ستاد دانست.

 


تعداد مشاهده: 468
1395/5/24
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: