سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 شهرداری منطقه 10

بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 شهرداری منطقه 10
به گزارش ستاد تکریم شهرداری منطقه 10 بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 به منظورحل نمودن مشکلات کارکنان انجام گردید.

تعداد مشاهده: 32
1397/10/18
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: