سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
جستجو
بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 شهرداری منطقه 10

بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 شهرداری منطقه 10
به گزارش ستاد تکریم شهرداری منطقه 10 بازدید معاون محترم توسعه منابع انسانی و روسای ادارات از ناحیه 3 به منظورحل نمودن مشکلات کارکنان انجام گردید.

تعداد مشاهده: 7
1397/10/18
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: