سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
برگزاری کارگاه آموزشی برقراری ارتباط موثر با دیگران و بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با تکریم ارباب رجوع در شهرداری منطقه 15

برگزاری کارگاه آموزشی برقراری ارتباط موثر با دیگران و بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با تکریم ارباب رجوع در شهرداری منطقه 15
با هدف آشنایی رابطین تکریم معاونت ها ، ادارات ستادی ، نواحی کارگاه آموزشی با موضوع برقراری ارتباط موثر با دیگران و بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با تکریم ارباب رجوع در منطقه 15 برگزار گردید.

به همت ستاد طرح تکریم ارباب رجوع منطقه 15 وبه منظور آشنایی بیشتر رابطین تکریم معاونت ها ، ادارات ستادی ، و نواحی منطقه کارگاه آموزشی برقراری ارتباط موثر با دیگران و بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با تکریم ارباب رجوع با حضور دکتر ایزدپناه برگزار گردید.

 


تعداد مشاهده: 119
1397/8/26
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: