سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
برگزاری مسابقه علمي - فرهنگي باموضوع حقوق شهروندي و ميز خدمت

برگزاری مسابقه علمي - فرهنگي باموضوع حقوق شهروندي و ميز خدمت
برگزاری مسابقه علمی -فرهنگی با موضوع "حقوق شهروندی و میز خدمت" بین کارکنان منطقه 8
در راستای توسعه فرهنگ سازمانی و باعنایت به لزوم رعایت حقوق شهروندی توسط کارکنان ،به همین منظور مسابقه ای علمی -فرهنگی با عنوان"حقوق شهروندی و میز خدمت" در تاریخ 1397/8/6 در منطقه8 برگزار گردید که سوالات با توجه به بخشنامه حقوق شهروندی طراحی گردیده بودند و قرعه کشی در تاریخ1397/8/14 روز فرهنگ عمومی انجام شد و مقرر گردید به 3 نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا گردد.


تعداد مشاهده: 128
1397/8/19
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: