سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
جلسه هماهنگی جهت استقرار میز خدمت در واحد اطلاع رسانی شهرداری منطقه 8

جلسه هماهنگی جهت استقرار میز خدمت در واحد اطلاع رسانی شهرداری منطقه 8
اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی و میز کار در شهردای منطقه 8
در راستای اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی و میز خدمت معاونت توسعه منابع انسانی منطقه اقدام به برگزاری جلسه ای در مورخ 1397/7/22با حضور معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری ،شهرسازی و معماری ، مالی و اقتصاد شهری و مسئول تکریم منطقه نمود در این جلسه مقرر گردیدهرچه سریعتر هماهنگی های لازم جهت استقرار میز خدمت در واحد اطلاع رسانی اقدام گردد.


تعداد مشاهده: 82
1397/7/22
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: