سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
امکانات رفاهی جهت رفاه حال ارباب رجوع

امکانات رفاهی جهت رفاه حال ارباب رجوع

در راستای اجرای دستورالعمل جامع طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی معاونت شهرسازی و معماری این منطقه اقدام به احداث واحد پاسخگویی و اتاق انتظار در سالن شهرسازی خود نموده است این واحد شامل کارشناس پاسخگو و سالن انتظار ارباب رجوع می باشد شهروندان با مراجعه به کارشناس و بیان درخواست و ارجاع پرونده خود در سالن استراحت و پس از انجام فرایند پرونده از همان کارشناس پرونده خود را دریافت می نماید.

 

تعداد مشاهده: 101
1397/6/21
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: