سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
نشست هم انديشي ستاد تكريم ارباب رجوع شهرداری تهران شهرداری اراک

نشست هم انديشي ستاد تكريم ارباب رجوع شهرداری تهران  شهرداری اراک

به گزارش روابط عمومی ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران ، نشست مشترک ستاد تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع شهرداری تهران و شهرداری اراک ، پيرامون تبادل تجربیات مدیریت اجرایی در حوزه حقوق شهروندی و نحوه پياده سازي دستورالعمل تكريم ارباب رجوع ، با حضور معاون اجرائی ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران ، مدیر منابع انسانی شهرداری اراک و جمعی از معاونین و مدیران ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران و شهرداری اراک برگزار گردید. در ابتدای این جلسه زارع ، معاون اجرایی ستاد ضمن خیر مقدم به میهمانان ، به تشریح گزارشی از خلاصه ی اقدمات ستاد در خصوص نحوه ارائه خدمات ، اطلاع رسانی ، رعایت حقوق شهروندی ، رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان و شاخص های نرم افزاری و سخت افزاری اجرای طرح پرداختند. در ادامه آقای خراجی مدیر منابع انسانی شهرداری اراک به چالش ها و مشکلات مربوطه به تکریم ارباب رجوع در شهرداری اراک اشاره کرد .

در پایان آقای زارع راهکارهایی لازم در خصوص پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری اراک را بیان نمودند . 


 


تعداد مشاهده: 307
1396/11/23
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: