سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
جستجو
سرکشی کارشناسان ستاد تکریم ارباب رجوع از واحدهای تابعه به مناست دهه کرامت

سرکشی کارشناسان ستاد تکریم ارباب رجوع از واحدهای تابعه به مناست دهه کرامت

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران ، به مناسبت دهه کرامت و به منظور بررسی وضعیت ستادهای اجرایی مناطق 22 گانه و هماهنگی هرچه بیشتر در اتخاذ ساز و کارهای مناسب جهت اجرای هرچه بهتر دستورالعمل تکریم ارباب رجوع، از واحدهای تابعه بازدید صورت پذیرفت.

 

 

 

 


تعداد مشاهده: 368
1396/5/3
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: