سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397
جستجو
جلسه مشترك دبيران ستاد هاي اجرايي مناطق 22 گانه ، سازمان ها و شرکت های شهرداري تهران

جلسه مشترك دبيران ستاد هاي اجرايي مناطق 22 گانه  ، سازمان ها و شرکت های  شهرداري تهران

به  گزارش روابط عمومی ستاد طرح تکریم  ارباب رجوع ، جلسه مشترك دبيران ستاد هاي اجرايي مناطق 22 گانه ، سازمان ها و شرکت های  شهرداري تهران به منظور بررسي راهكارها وپيشنهادات اصلاحي دريافت شده از واحد هاي تابعه ، تبيين سياست ها و رويكردهاي و برنامه هاي ستادهمچنین بازنگري شاخص هاي ارزيابي عملكرد ونظارت هاي دوره اي و ... ،در روز یکشنبه 16 آبان ماه در سالن اجتماعات ستاد تکریم ارباب رجوع با حضور برخي از معاونان محترم توسعه منابع انساني و رابطين محترم ستاد هاي اجرايي تكريم مناطق  , سازمانها و شرکت ها تشکیل شد.

در ابندای جلسه آقای تولایی دبیر ستاد تکریم ارباب رجوع  ضمن خیر مقدم  به مدعووین ، اهمیت و ضرورت مشارکت همه مدیران در پیشبرد طرح تکریم در شهرداری تهران  را بیان نمودند . وی افزود:  ارباب رجوع در حقیقت شامل، همه خدمت گیرندگان شهرداری می گردد که هدف غایی، تغییر رفتار کارکنان جهت بهبود ارائه خدماتمی باشد  

در ادامه حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص مباحث مطرح شده بیان داشتند .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد مشاهده: 361
1395/8/18
print
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: