سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
09/21/2017 - پنجشنبه 30 شهريور 1396
جستجو

» درباره ما » مسئولین ستاد


Untitled 2
نام و نام خانوادگی سمت تصویر
دکتر ابراهیم شیخ
رئیس ستاد تکریم ارباب رجوع
( معاون منابع انسانی شهرداری تهران)
دکتر محمد ابراهیم تولایی دبیر ستاد 
حمید زارع معاون اجرایی ستاد

 

دکتر محسن خسروی مدیرامور فرهنگی و اجتماعی
الهام صدیقی  کارشناس روابط عمومی و سایت
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: