سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو

» درباره ما » مسئولین ستاد


Untitled 2
نام و نام خانوادگی سمت تصویر
دکتر ابراهیم شیخ
مسول ستاد تکریم ارباب رجوع
( معاون منابع انسانی شهرداری تهران)
دکتر محمد ابراهیم تولایی دبیر ستاد 
حمید زارع معاون اجرایی ستاد

 

 مهدی علیپور خنکداری
مدیر هماهنگی امور نواحی 
   
الهام صدیقی
مسول روابط عمومی و سایت  
 
 مصطفی رضوی
کارشناس ستاد تکریم ارباب رجوع 
   
هادی احمدی
کارشناس ستاد تکریم ارباب رجوع
 
 
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: