سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
07/25/2017 - سه شنبه 3 مرداد 1396
جستجو

» درباره ما » مسئولین ستاد


Untitled 2
نام و نام خانوادگی سمت تصویر
سید جعفر تشکری هاشمی
رئیس ستاد تکریم ارباب رجوع
( معاون منابع انسانی شهرداری تهران)
دکتر محمد ابراهیم تولایی دبیر ستاد تکریم ارباب رجوع
حمید زارع مدیراجرایی ستاد تکریم ارباب رجوع

 

 

 

 

دکتر محسن خسروی مدیرامور فرهنگی و اجتماعی
الهام صدیقی  کارشناس روابط عمومی و سایت
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: