سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397
جستجو

» درباره ما » مسئولین ستاد


Untitled 2
نام و نام خانوادگی سمت تصویر
دکتر ابراهیم شیخ
مسول ستاد تکریم ارباب رجوع
( معاون منابع انسانی شهرداری تهران)
دکتر محمد ابراهیم تولایی دبیر ستاد 
حمید زارع معاون اجرایی ستاد

 

محسن خسروی مدیرامور فرهنگی و اجتماعی
الهام صدیقی
مسئول روابط عمومی و سایت
 
 
مهدی علیپورخنکداری
مدیر هماهنگی امور نواحی
 
 
هادی احمدی
کارشناس ستاد تکریم ارباب رجوع
 
 
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: