سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو
Untitled 1
تلفن تماس عنوان نام و نام خانوادگی
96016061 دبیر ستاد ابراهیم تولایی
96016064 معاون  اجرایی حمید زارع
96016066 کارشناس ستاد تکریم ارباب رجوع
هادی احمدی
 96016062 مدیر هماهنگی امور نواحی
 مهدی علیپورخنکداری
 96016063 مدیر برنامه ریزی و آموزش
مصطفی فائضی
96016067 مسئول روابط عمومی و سایت الهام صدیقی
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: