سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397
جستجو
Untitled 1
Email تلفن تماس عنوان نام و نام خانوادگی
tavalai@tehran.iri 96016061 دبیر ستاد ابراهیم تولایی
zare-ham@tehran.iri 96016064 معاون  اجرایی حمید زارع
khosravi-m@rtehran.iri 96016063 مدیر فرهنگی و اجتماعی محسن خسروی

96016066 کارشناس ستاد تکریم ارباب رجوع
هادی احمدی

 96016062 مدیر هماهنگی امور نواحی
 مهدی علیپورخنکداری
sedighi-el@tehran.iri 96016067 مسئول روابط عمومی و سایت الهام صدیقی
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: