سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو

» درباره ما » ماموریت ها


1 – تدوین منشور اخلاقی شهرداری تهران در ارتباط با مردم

2 – بهبود و اصلاح روشهای ارائه خدمات به شهروندان

3 – شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات

4 – اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم

5 – نظارت بر حسن رفتار کارکنان بخشهای اجرایی با شهروندان

6- مدیریت راهبری اجرای طرح تکریم در کلیه واحدهای تابعه شهرداری


طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: