سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو

» درباره ما » راهبرد ها


.1 تشکیل ستاد مرکزی طرح تکریم ارباب رجوع به ریاست شهردارمحترم  تهران  با تفویض مسولیت ستاد به معاون محترم توسعه منابع انسانی شهرداری .
.2صدور احکام اعضای جدید ستاد مرکزی تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران
.3ایجاد دبیرخانه ستاد مرکزی طرح تکریم و انتصاب دبیر ستاد.
.4تشکیل ستادهای اجرایی در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران :

(طی بخشنامه ای بالاترین مقام مسئول هر واحد به عنوان رییس ستاد اجرایی و معاون منابع انسانی آن واحد به عنوان دبیر ستاد اجرایی تعیین گردید.)

 

.1بازنگری و ابلاغ مجدد بخشنامه نحوه تشکیل ستاد های اجرایی به کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران .
.2اجرای طرح سنجش رضایت ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی .
.3مدیریت برتامین، تجهیز و توزیع تابلو رومیزی مشخصات کارکنان
.4تهیه بخشنامه ها و فرم های مدیریتی و ارزیابی تکریم و ابلاغ به کلیه ستادهای اجرایی .
.5 مدیریت بر ایجاد واحدهای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع در مناطق 22گانه شهرداری
.6 برگزاری دوره های آموزشی ، نشست های علمی و هم اندیشی با موضوعات مرتبط .
.7تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد با بازنگری و اصلاح آن به صورت سالانه و ابلاغ آن به ستادهای اجرایی .
.8 انجام نظارتهای دوره ای  بر عملکرد واحدهای تابعه به صورت بازدید های میدانی .
.9 تهیه گزارش عملکرد از وضعیت پیاده سازی طرح تکریم در شهرداری(درون و برون سازمانی)
.10 تهیه تقویم سالیانه فعالیت های دبیرخانه ستاد تکریم
.11 ارزیابی 8 ماهه معاونین منابع انسانی (دبیران ستاد اجرایی مناطق 22 گانه)

.12ارزیابی واحد اطلاع رسانی مناطق 22 گانه

.1طراحی نماد تکریم ارباب رجوع
.2طراحی وراه اندازی پورتال ستادتکریم ارباب رجوع شهرداری تهران
.3طراحی و تهیه تندیس و لوح تکریم
.4انتشار کتاب های مرتبط 
.5برگزاری همایش ها و نمایشگاه های جانبی
.6تهیه و توزیع تابلوی سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغیه مقام معظم رهبری) 

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: