سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
جستجو

» درباره ما » اهداف


.1 تشکیل ستاد مرکزی طرح تکریم ارباب رجوع به ریاست شهردارمحترم  تهران  با تفویض مسولیت ستاد به معاون محترم توسعه منابع انسانی شهرداری .
.2صدور احکام اعضای جدید ستاد مرکزی تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران
.3ایجاد دبیرخانه ستاد مرکزی طرح تکریم و انتصاب دبیر ستاد.
.4تشکیل ستادهای اجرایی در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران :

(طی بخشنامه ای بالاترین مقام مسئول هر واحد به عنوان رییس ستاد اجرایی و معاون منابع انسانی آن واحد به عنوان دبیر ستاد اجرایی تعیین گردید.)

-

 

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: