سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
09/21/2017 - پنجشنبه 30 شهريور 1396
جستجو

       
   
    

محمد علی نجفی

شهردار تهران:


کار برای شهروندان، با هدف ایجاد
آرامش و آسایش،
در جسم و روح شهر تهران
خدمت و عبادت محسوب می شود.

       
       


دکتر ابراهیم شیخ

معاون توسعه منابع انسانی  رئیس ستاد

طرح تکریم ارباب رجوع

شهرداری تهران

ارتباط با رییس ستاد
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: