سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
جستجو

با مشارکت فعال ستاد تکریم ارباب رجوع ، نوبت چهارم ملاقات حضوری پرسنل با معاون توسعه منابع انسانی منطقه 16 برگزار گردید.

با هدف آشنایی رابطین تکریم معاونت ها ، ادارات ستادی ، نواحی کارگاه آموزشی با موضوع برقراری ارتباط موثر با دیگران و بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با تکریم ارباب رجوع در منطقه 15 برگزار گردید.

برگزاری مسابقه علمی -فرهنگی با موضوع "حقوق شهروندی و میز خدمت" بین کارکنان منطقه 8

 معاون شهرسازی و معماری منطقه 20 علاوه بر روز های هفته با اطلاع قبلی و بدون تعیین نوبت به درخواست شهروندان رسیدگی می نماید.

کارشناسان ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران از روند تکریم شهروندان و کارکنان منطقه 16 آگاه شدند.

اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی و میز کار در شهردای منطقه 8

معاون توسعه منابع انسانی منطقه 21 از برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه آموزشی واحد اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع این منطقه خبر داد.

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: