سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397
جستجو

با هم اندیشی ستاد تکریم منطقه 16 واحد ویژه راهنمایی و پاسخگویی در دفتر خدمات الکترونیک 1603 راه اندازی گردید.

جانمایی مسئول تکریم ارباب رجوع در نواحی ششگانه منطقه 12 جهت پاسخگویی به مراجعین

معاون توسعه منابع انسانی منطقه21 از حضور " ارزیابان فرمانداری تهران " در ساختمان ستادی شماره یک این منطقه به منظور " بررسی عملکرد واحد اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع " این معاونت خبر داد.

برگزاری دوره توجیهی ( مقابله با استرس ) برای کارکنان اداره درآمد و نوسازی و تقدیر و تشکر از کارشناسان برتر از منظر تکریم

ستاد پاسخگویی در اداره در آمد.

مسئول ستاد تکریم منطقه 20،اقدام به تهیه و توزیع برشور درآمد و شهرسازی و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک و نواحی نمود.

       
   
    

محمد علی نجفی

شهردار تهران و رئیس ستاد:


کار برای شهروندان، با هدف ایجاد
آرامش و آسایش،
در جسم و روح شهر تهران
خدمت و عبادت محسوب می شود.

       
       


دکتر ابراهیم شیخ

معاون توسعه منابع انسانی  مسؤل ستاد

طرح تکریم ارباب رجوع

شهرداری تهران

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: