سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396
جستجو

مسئول ستاد تکریم منطقه 20،اقدام به تهیه و توزیع برشور درآمد و شهرسازی و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک و نواحی نمود.

ستاد تکریم شهرداری منطقه 16 در جهت مناسب سازی عبور و مرور معلولان به درخواست این عزیزان جامه عمل پوشاند.

نصب تابلوی کارنمای گردش کار معاونتهای منطقه8

به گزارش ستاد تکریم  شهرداری منطقه 10 در راستای دستورالعمل های ستاد تکریم ارباب رجوع در خصوص اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع  ارائه می گردد.

به گزارش ستاد تکریم منطقه 10 در راستای بهبود عملکرد این ستاد با حضور آقای مهندس زارع و معاونت توسعه منابع انسانی منطقه جلسه ی هم اندیشی در خصوص موضوعات تکریم برگزار گردید.

 

       
   
    

محمد علی نجفی

شهردار تهران و رئیس ستاد:


کار برای شهروندان، با هدف ایجاد
آرامش و آسایش،
در جسم و روح شهر تهران
خدمت و عبادت محسوب می شود.

       
       


دکتر ابراهیم شیخ

معاون توسعه منابع انسانی  مسؤل ستاد

طرح تکریم ارباب رجوع

شهرداری تهران

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: