سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
جستجو

برگزاری اولین دوره مسابقه تکریم بین همکاران با طرح سوال از متن دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران در راستای آشنایی همکاران با مفاد دستورالعمل تکریم

معاون توسعه منابع انسانی منطقه 21 از برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان مرحله دوم مسابقه آموزشی واحد اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع این منطقه خبر داد.

به گزارش ستاد طرح تکریم ارباب رجوع بر اساس دستورالعمل جامع طرح تکریم و مستند سازی نحوه ارائه خدمات :تابلوهایی جهت نمودار گردش کار در ساختمان مرکزی و نواحی  تهیه و نصب گردید.

تهیه و طراحی فلوچارت از فرآیند ملاقات مردمی با شهردار منطقه توسط ستاد طرح تکریم ارباب رجوع با توجه به درخواستهای مکرر مراجعین

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: