سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
08/19/2018 - يكشنبه 28 مرداد 1397
جستجو

دوره آموزشی مدیریت رفتار ارباب رجوع برای پرسنل منطقه در سالن آمفی تئاتر منطقه 16 برگزار گردید.

واحد تکریم ارباب رجوع منطقه21 اقدام به بهسازی فضای تکریم ارباب رجوع نمود

تهیه ونصب بروشور گردش امور رفاهی منطقه 20 در دستور کار قرار گرفت.

دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع برای پرسنل منطقه در سالن آمفی تئاتر منطقه 16 برگزار گردید.

تشویق و تقدیر از برگزیدگان تکریم ارباب رجوع در منطقه 8

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: